Tomasz M. został poddany kilkutygodniowej obserwacji psychiatrycznej, po której biegli uznali, że jest on całkowicie poczytalny i tak samo był Read More

Tomasz M. został poddany kilkutygodniowej obserwacji psychiatrycznej, po której biegli uznali, że jest on całkowicie poczytalny i tak samo był Read More