Badanie wody dla bezpieczeństwa mieszkańców.

5 lutego, 2021 by Brak komentarzy

Zarząd Sosnowieckich Wodociągów podjął decyzję o konieczności częstszego wykonywania badań wody. W kwietniu pobrano do badań próbki w 9 różnych punktach miasta. Zabezpieczono je według wytycznych Sanepidu, a następnie przekazano do analizy, wykonywanej przez akredytowane laboratorium. Sosnowieckie Wodociągi wraz z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów postanowiły jednak zintensyfikować prowadzone badania. Tym razem zajmą się analizą próbek wody w obrębie Pogoni, Centrum, Starego Sosnowca, Dębowej Góry, Modrzejowa i Zagórza. Wszystko to dla bezpieczeństwa mieszkańców, do których trafia woda. Warto nadmienić, że od 15 kwietnia próbki wody pobierane są każdego dnia roboczego, a następnie poddaje się je analizie w certyfikowanym laboratorium. Pobierane próbki wody pochodzą z różnych rejonów miasta. Jak do tej pory nie ma żadnych zastrzeżeń co do jakości badanej wody. Niemniej jednak częste wykonywania analiz próbek wody pochodzących z różnych punktów Sosnowca pozwoli na utrzymanie wysokiego stopnia bezpieczeństwa mieszkańców.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *